Saturday, January 14, 2012

Perbandingan Pendidikan Islam


Soalan : Bincangkan kurikulum pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan Khulafa al Rasyidin


Pengenalan
-         Pendidikan pertama bermula denga turunnya wahyu pertama dengan perkataan ‘Iqra’ (bacalah) dari surah al Alaq, ayat 1
-         Pendidikan zaman Nabi Muhammad s.a.w. berdasarkan pendidikan akidah, pendidikan akhlak, dan pendidikan syariah
-         System pendidikan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bersumberkan wahyu daripada Allah s.w.t.
-         Pendidikan Islam berasaskan pendidikan akhlak, akidah dan syariah

Isi
·         Pendidikan zaman Nabi Muhammad s.a.w.
-         Di Makkah pendidikan islam lebih tertumpu kepada persoalan akidah kerana masyarakat di sana berpegang kepada ajaran sesat yang diwarisi nenek moyang mereka
-         Baginda berdakwah secara berpidato dan bersyarahdi pecan-pekan sekitar Makkah
-         Muaz bin Jabal telah dihantar ke Yaman untuk menyebarkan Islam
-         Setelah berhijrah ke Madinah, pendidikan dijalankan secara formal di masjid
-         Umat Islam diwajibkan berpuasa dan mengerjakan haji
-         Pendidikan di Madinah berkonsepkan penyatuan ummah
-         Pendidikan akhlak di Madinah adalah kesinambungan daripada pendidikan akhlak di Makkah

·         Pendidikan zaman Khulafa al Rasyidin
-         Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan al Quran dengan memerintahkan Zaid bin Thabit
-         Penyebara hadis dilakukan dan Masjid Nabawi dijadikan tempat pengajaran dan pembelajaran
-         Khalifah Abu Bakar berdakwah dengan memberi 3 pilihan kepada orang kafir
-         Beliau mengutus panglima tentera ke banyak tempat
-         Semasa Saidina Umar, beliau menyusun semula metodologi pendidikan yang sesuia dengan orang yang baru memeluk Islam
-         Beliau memerintahkan pemimpin setempat memastikan rakyat mereka mengerjakan solat Jumaat
-         Beliau juga memerintahkan nahu Arab disusun
-         Ketika Basrah dan Kufah menjadi pusat pengajian, pendidikan tauhid dan kebudayaan Islam telah tersebar
-         Khalifah Uthman pula memerintahkan Zaid bin Thabit menyalin naskah al Quran
-         Khalifah Ali dianggap pengasas ilmu nahu Arab
-         Beliau melantik pemimpin melalui baiah

Kesimpulan
-         Pendidikan kurikulum zaman Khulafa al Rasyidin telah memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintahan selepas itu
-         Pemerintah Khulafa al Rasyidin mengutamakan pendidikan agama yang berteraskan al Quran dan Hadis

No comments:

Post a Comment